Ronde Tafel schenkt 9000 euro aan stichting Activa

juni 2007

De Wendel krijgt unieke belevingstuin

Aan de Bemmelstraat in Horst vordert de bouw van het nieuwe kinderdienstencentrum van de Wendel gestaag. Een indrukwekkend gebouw, dat aan de buitenkant gekenmerkt wordt door grote ronde stenen, waarop de rest van het bouwwerk lijkt te steunen. Onlangs kreeg een delegatie van de Stichting Activa, samen met een aantal leden van de serviceclub Ronde Tafel, een rondleiding door het gebouw. Met name de belevingstuin had de aandacht van de bezoekers. Voor dat onderdeel van het totaalproject had de Stichting Activa zich namelijk financieel garant gesteld. De bijdrage van de Ronde Tafel van 9000 euro was een zeer welkome aanvulling op het totaalbudget van 90.000 euro dat geraamd is voor de realisering van de Wendeltuin.

Stichting Activa zet zich in voor het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking. Ze doet dat sinds de komst van de Wendel naar Horst.  In de naam Activa ligt zowel een financiele betekenis besloten, alsmede een actieve insteek. Door middel van allerhande activiteiten is de stichting bezig om de integratie te stimuleren tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. De ideeën van de belevingstuin passen perfect in die doelstelling. Door het uitgekiende ontwerp van de tuin en het gebruik van verschillende materialen, planten, water en voorwerpen worden alle zintuigen geprikkeld. Voor kinderen die dubbel gehandicapt zijn is die combinatie een ware belevenis. Maar ook voor niet-gehandicapten is de tuin een avontuur.

Een grote plataan staat centraal op een heuvel, op het denkbeeldige middelpunt van het gebouw. De boom zal straks een markant onderdeel uitmaken van de Wendeltuin. Vanuit Stichting de Wendel zullen bewoners van de kindercentra D'n Doevenbos (Horst) en Kindervreugd (Venlo) het nieuwe gebouw aan de Bemmelstraat betrekken. De Stichting Samenwerkende Kinderopvang (SSK) uit Venray heeft in het nieuwe kinderdienstencentrum ruimten gehuurd, voor de buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar, alsook voor de reguliere kinderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook zij zullen straks van de Wendeltuin genieten. Beide doelgroepen worden 'bediend' en dat is voor de -integratie nastrevende- stichting Activa een ideale motivatie om het project actief met activa te ondersteunen.

De stichting Activa stelde zich daarom financieel garant voor een bedrag van 40.000 euro. Die garantie was nodig om in aanmerking te komen voor de Leader+-subsidie (50.000 euro). De Stichting Activa had uit eigen middelen 11.000 euro beschikbaar gesteld. 10.000 euro werd geschonken door de Stichting Vrienden van den Doevenbos, terwijl eenzelfde bedrag door de Stichting Kinder Bijstands Fonds werd gedoneerd. Het bedrag van 9000 euro completeerde het garantiebedrag. Op het einde van de rondleiding voerde Raymond Knops,  namens serviceclub Ronde Tafel, even het woord. De heer Raymond Stegen, directielid van Stichting De Wendel, was aanwezig, toen de symbolische cheque werd overhandigd aan de Stichting Activa. Met een handdruk bevestigden de heren Knops en Stegen de overdracht van het bedrag.

Terug naar het overzicht van goede doelen